Virtuální pitevní stůl

Online
Online
Český znakový jazyk
Komentovaná prohlídka
Komentovaná ukázka
Video

Virtuální pitevní stůl od firmy Anatomage je technologickou pomůckou usnadňující studium zdravotnických oborů na Fakultě zdravotnických studií UJEP. Obávaná "praxe na pitevně" se tak stává stravitelnější a efektivnější a nabízí studentům i akademikům možnost soustředit se plně na výuku. Ve videu vám ukážeme, jak se s touto moderní výukovou technologií pracuje. A nebojte se, neochudíme vás ani o trochu pochmurné atmosféry klasické pitevny. ☠️  Zhasínáme a začínáme!

Autorem videa je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Autorem překladu do českého znakového jazyka člen týmu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.  

 

Pořádá

Překlad do českého znakového jazykaNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

UJEP online
Adresahttps://youtube.com/channel/UCam-tKykZzEKKa8rvRym4wg