Desatero akademika v čase distanční výuky

Online
Online
Bezbariérový přístup
Workshop
Komentovaná ukázka
Video

Přestože z většiny akademiků jsou dnes již zároveň kovaní ajťáci, jednoduchý tutorial základních digitálních výukových nástrojů může být spolehlivým průvodcem pro případy nouze.

Ing. Jan Povolný z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ukáže a vysvětlí základní funkce a nastavení nejvyužívanějších platforem a aplikací pro distanční výuku.

Video bude dostupné od 30. 11. 2020

Pořádá

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

UJEP online
Adresahttps://youtube.com/channel/UCam-tKykZzEKKa8rvRym4wg
Upřesnění místaVideo k dispozici 27. 11. od 17:00