Sociální a emoční dovednosti ve světě robotů a umělé inteligence

Online
Online
Bezbariérový přístup
Přednáška
Video

Pedagogické fakulty vzdělávají a připravují pro profesní dráhu jedince, kteří budou dále vzdělávat a vychovávat naše děti, vnuky, další generace. Budou je vzdělávat pro svět, který netušíme, jak bude vypadat, pro svět, který se mění stále rychleji a který je stále složitější.

Hledání rovnováhy mezi tradičními akademickými vědomostmi a získáváním a rozvojem sociálních a emočních dovedností, je pro nás stále větší výzvou a nekončícím procesem.

Je třeba světu okolo nás rozumět, ale stejně tak je nezbytné nepřestat rozumět lidem jako takovým a sobě samým.

Technika, robotizace, umělá inteligence … to vše nám v mnoha ohledech zjednodušuje žití, ale cesta k opravdu plnohodnotnému a naplněnému bytí vede skrze rozvoj sociálních a emočních stránek osobnosti.

Je tato rovnováha udržitelná?

Budeme umět zůstat především lidmi?

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D., vedoucí katedry psychologie PF UJEP, hovoří na téma vzdělávání budoucnosti.

Pořádá

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

UJEP online
Adresahttps://youtube.com/channel/UCam-tKykZzEKKa8rvRym4wg
Upřesnění místaVideo k dispozici 27.11. od 17:00