Kolaborativní robot - spolupráce člověka a robota

Online
Online
Český znakový jazyk
Komentovaná ukázka

Využití robotických ramen hraje významnou roli v průmyslové výrobě, kde je stále více lidských činností nahrazováno stroji. V posledních letech došlo k masivnímu rozšíření těchto technologií i díky využití tzv. kolaborativní robotů - tedy strojů, které mohou spolupracovat s člověkem nebo pracovat v jeho blízkosti. Díky vhodně navržené řídicí a senzorické soustavě je možné robota zastavit i pouhým lidským dotykem, což výrazně zvyšuje jeho bezpečnost. Zařízení má měkký uchopovací systém, díky kterému zvládne zacházet i s křehkými předměty, jako je slepičí vejce, nebo s věcmi, které lze snadno zdeformovat. Využití tak nachází například v potravinářství při manipulaci s potravinami či v zemědělství při sběru plodin. Studenti se učí tyto stroje programovat a navrhovat rozličné aplikace, jako například třídění ovoce.

Autorem videa je Mendelova univerzita v Brně. Autorem překladu do českého znakového jazyka člen týmu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.  

 

Pořádá

Překlad do českého znakového jazykaNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Budova A
AdresaZemědělská, 1665/1