Termokamera - oko, co vidí neviditelné

Online
Online
Český znakový jazyk
Komentovaná ukázka

Teplota povrchů či objektů se dá měřit dvěma způsoby, a to buď kontaktně pomocí teploměrů a sond, nebo bezkontaktně. Při bezkontaktním měření používáme termokameru, která zobrazuje infračervené záření, které je jinak pro lidské oko neviditelné. Jedno z hlavních využití termokamer je ve stavební termografii, která analyzuje infračervené záření budov. Čím je místo červenější, tím více tepla uniká. Oproti tomu, pokud je místo modré, téměř žádné záření se neuvolňuje. Díky této metodě je možné jednoduše zjistit, kudy v domě uniká teplo, a ušetřit tak peníze tím, že přesně poznáme, kde je třeba izolaci opravit. Studenti využívají termografii pro návrhy praktických opatření v rámci vlastních vědeckovýzkumných projektů, studií či při výuce.

Autorem videa je Mendelova univerzita v Brně. Autorem překladu do českého znakového jazyka člen týmu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.  

 

Pořádá

Překlad do českého znakového jazykaNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Budova A
AdresaZemědělská, 1665/1