Výzkumné centrum AdMaS

Online
Online
Komentovaná prohlídka
Video

AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební VUT. Zaměřuje se na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí. AdMaS disponuje moderním laboratorním zázemím se špičkovým vybavením s více než 250 přístroji v hodnotě téměř 300 milionů Kč.
Výzkum centra je rozdělen do 3 oblastí: pokročilé stavební materiály, pokročilé stavební konstrukce a dopravní stavby, ekonomika a životní prostředí. Jedním z hlavním odborných zaměření výzkumu v oblasti Pokročilých stavebních materiálů je studium a hodnocení struktury a mikrostruktury materiálů a surovin s cílem zjištění podstatných vlastností nezbytných pro jejich optimální využití ve stavebních hmotách.
Hlavní činnosti v oblasti Pokročilých stavebních konstrukcí a dopravních staveb jsou zaměřeny na výzkum a vývoj nových a existujících nosných stavebních konstrukcí a konstrukcí dopravních staveb, aplikaci diagnostických a zkušebních metod v oblasti hodnocení aktuálního stavebně technického stavu existujících konstrukcí.
Ekonomika a životní prostředí se zabývá aplikovaným výzkumem v oblastech technologií životního prostředí, geodesie a managementu stavebnictví.

Pořádá

Vysoké učení technické v BrněNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Fakulta stavební
AdresaVeveří 95, Brno