Výzkum prevence náhlých kolapsů - obnova lávky v Kroměříži

Online
Online
Video
Doprovodný program

Po řadě kolapsů předpjatých mostů v zahraničí (Janov) nebo u nás (Praha-Troja) byli akademici Fakulty stavební VUT požádáni o prověření uzavřené lávky přes řeku Moravu v Kroměříži, která byla postavena v roce 1984 a je stejného typu, jako byla zřícená lávka v Praze-Troji. Po náročné a etapovitě provedené diagnostice lávky bylo nutné konstatovat, že až jedna třetina nosných předpínacích lan byla přerušena korozí, jež měla původ v nekvalitách při výstavbě a v povodních, které se v letech 1997 a 2004 přes ni přehnaly. Lávka musela být ponechána uzavřená. Po náročných statických analýzách byl navržen a následně proveden systém zesílení speciálně navrženými vnějšími kabely a lávka mohla být v roce 2019 uvedena do provozu a nadále sloužit veřejnosti. V současné době se dokončuje její stavební obnova s důkladnou izolací proti srážkové vodě. Tyto úpravy prodlouží životnost lávky o desítky let a jsou ukázkou konkrétní pomoci Fakulty stavební oborné a občanské veřejnosti.

Pořádá

Vysoké učení technické v BrněNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Fakulta stavební
AdresaVeveří 95, Brno