Série živě přenášených přednášek

Online
Online
Live
Přednáška
Komentovaná prohlídka

Od 17 do 19 hodin proběhnou 3 populárně-naučné přednášky, které budou přenášeny v reálném čase z konferenční místnosti centra ELI Beamlines. Přednášky bude možné sledovat prostřednictvím následujícího odkazu. Pokud budete vyzváni k vyplnění hesla akce, vložte prosím heslo NV2020ELI. V interaktivním prostředí Webexové aplikace se v průběhu přednášek můžete aktivně zapojit svými dotazy, komentáři i názory v minianketách. 

Přednášky vám umožní komplexně nahlédnout na problematiku laseru, principu jeho činnosti i jeho aplikací. Nejprve se přeneseme do okamžiku zrození laseru a postupně se přesuneme až do světa současných laserových technologií - do centra ELI Beamlines. Sérii zakončíme velmi praktickým tématem, a sice laserovou bezpečností - lasery jsou dnes všude kolem nás, máme se laserového záření obávat? V každé z přednášek se současně lehce dotkneme i celorepublikového tématu Noci vědců 2020 - zeptáme se přednášejících na propojení laserových technologií s robotikou, a také na to, jak jim roboti v laboratoři pomáhají.


60 let laseru

Ing. Bedřich Rus, Ph.D.
(17:00 – 17:40)

Laser a laserové technologie se staly fenoménem 21. století, ale jeho kořeny sahají již do začátku 20. století. Letos laser oslavil své 60. narozeniny - první laserový výstřel se odehrál 16. 5. 1960 a od té doby lasery prošly ohromným vývojem. V přednášce představíme nejzásadnější milníky v celém příběhu laseru. V navazující krátké diskuzi se zeptáme i na budoucnost laserových technologií. Přednášet bude Dr. Bedřich Rus, vedoucí vývoje laserových systémů centra ELI Beamlines.


ELI Beamlines: Ultraintenzivní lasery pro nové vědecké objevy

Ing. Martin Přeček, Ph.D.
(17:40 – 18:30)

V této přednášce Vás centrem ELI i fascinujícím světem laserového záření provede Dr. Martin Přeček, experimentální vědec ELI Beamlines. Přiblíží laser jakožto zdroj světla s jedinečnými vlastnostmi, vysvětlí princip jeho funkce a zmíní některé všední i nevšední aplikace laseru v běžném životě. Velkou měrou se pak soustředí na svět technologií využívajících ultraintenzivní lasery, které dnes vědcům otevírají zcela nové oblasti fyziky, a umožní tak průkopnický výzkum nejen ve fyzice a materiálových vědách, ale také v biomedicíně nebo laboratorní astrofyzice. Součástí přednášky budou i komentované prohlídky vybraných laserových a experimentálních hal centra. Pojďte s námi do ELI!


Laserová bezpečnost

Ing. Marek Bizdra
(18:30 – 19:00)

Lasery se dnes staly zcela běžnou součástí našeho každodenního života. Jakkoli jsou však užitečné a nápomocné, mohou být zároveň i velmi nebezpečné. V přednášce se dozvíte, jak se chránit před specifickým rizikem používání laserů, a které části našeho těla jsou při vystavení laserovému paprsku nejzranitelnější. Dotkneme se také velmi aktuální problematiky bezpečnosti laserových ukazovátek a laserových show. A jak je nastavena laserová bezpečnost v centru ELI Beamlines, které disponuje lasery s obrovským špičkovým výkonem? Vše objasní Ing. Marek Bizdra, Laser safety officer laserového centra ELI Beamlines, školitel a poradce v laserové bezpečnosti se zkušenostmi z průmyslu a vědeckých pracovišť.

Pořádá

Místo

Laserové centrum ELI Beamlines
AdresaZa Radnicí 835, Dolní Břežany