Nanoroboti - fikce nebo skutečnost?

Online
Online
Přednáška
Podcast

Už jsme o nich slyšeli mnohokrát. Nanoroboti, miniaturní mašinky schopné manipulace s atomy. Někteří nás jimi děsí v rámci dystopických představ o kontrole lidstva na molekulární úrovni. Někteří je použijí k vymalování utopické společnosti, ve které budeme moci „spolknout chirurga“, který cíleně odstraní nádor či jinou chorobu zevnitř. Jak daleko ale skutečně jsme v jejich vývoji? Jakým výzvám čelí jejich konstruktéři? A k čemu by nám skutečně mohli být?
Přednášející:
Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Odborný asistent. Pracuje v Centru nanotechnologií VŠB–Technické univerzity Ostrava a zároveň se podílí na výuce studijního programu Nanotechnologie na Fakultě materiálově-technologické. Odborně i pedagogicky se věnuje problematice znečištění životního prostředí nanomateriály, specificky vlivu nanomateriálů na rostliny. Rovněž se zabývá možnostmi biomonitoringu znečištění ovzduší nanočásticemi a statistickou analýzou dat.

Podcast moderuje: Ing. Klára Drobíková, Ph.D.

Pořádá

VŠB – Technická univerzita OstravaNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Aula VŠB-TUO
Adresa17. listopadu 15