Virtuální prohlídka v Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT

Online
Online
3D prohlídka

Zveme vás na virtuální prohlídku Testbedu pro Průmysl 4.0, který se nachází ve dvou podlažích budovy CIIRC ČVUT v pražských Dejvicích.

Experimentální pracoviště, které simuluje reálné prostředí průmyslové výroby, je součástí česko-německého centra excelence RICAIP (Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu). Testbed slouží pro výzkum, vývoj, výuku a spolupráci s průmyslovými partnery při testování inovativních řešení pro pokročilou a plně integrovanou průmyslovou výrobu a procesy pro inteligentní továrny.

Prohlídku Testbedu pro Průmysl 4.0 můžete spustit na https://labtour.robot-hub.org/Prag/

Co se v Tesbedu děje během narmálních dní můžete vidět na https://www.ciirc.cvut.cz/cs/noc_vedcu_2020/


Pořádá

České vysoké učení technické v PrazeNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
AdresaJugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6