Z tunelu na superpočítač

Online
Online
Komentovaná ukázka
Video

Matematické modelování a numerické simulace jsou významným pilířem moderních vědních oborů. Požadavky inženýrů na co největší věrohodnost těchto simulací, například při návrhu karoserie automobilu, vedou na obrovské úlohy, jejichž řešení si vyžaduje nasazení superpočítače. Nutno podotknout, že proces návrhu nového produktu pomocí simulací je podstatně levnější a mnohonásobně kratší než v případě provádění reálných experimentů, které navíc mnohdy ani nelze zrealizovat. Samotné využití superpočítače si žádá nové tzv. škálovatelné algoritmy a jejich efektivní implementace, které dokáží výkon superpočítačů co nejlépe využít. Stejné metody lze pak využít i ve strojovém učení aplikovatelném při návrhu robotů.
Přednášející:
doc. Ing. David Horák, Ph.D.
z oddělení Aplikované matematiky a informatiky & IT4Innovations Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.; Katedra aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky. Specializuje se na vývoj a implementaci škálovatelných algoritmů kvadratického programování a metody rozložení oblastí FETI typu a integrální transformace. Je spoluautorem knihovny PERMON. V r. 2007 obdržel za svou disertační práci Babuškovu cenu v oblasti výpočetních věd.

Pořádá

VŠB – Technická univerzita OstravaNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Aula VŠB-TUO
Adresa17. listopadu 15