Ukázka z výuky mediků - Anatomie a lékařská biologie

Online
Online
Přednáška
Video

…podélná rovina je mediální, s ní paralelní sagitární, kolmá pak frontální, paralelně s ní transverzální. Dále: směr kraniální je superior, kaudální inferior, směr dorsální je posterior, ventrální anterior. Centrální je mediální, decentrální laterální. Pak máme povrch a vnitřek, tedy superficialis a profundus. Na končetinách proximalis a distalis, na horních tradialis a ulnaris, na dolních tibialis a fibularis. To je celý fígl a nemůžete to poplést. Rozumíte?...“ Ne?

Vybavíte si scénu z filmu Jak básníci přicházejí na svět? Podívejte se na výuku mediků na LF MU. Ukážeme vám části přednášek výuky Anatomie a Lékařské biologie.

Pořádá

Masarykova univerzitaProgram organizátora

Místo

Lékařská fakulta