Jak umělá inteligence pomáhá koordinovat skupiny robotů?

Online
Online
Přednáška
Video

Nasazení mobilních robotů v praxi přináší důležitou otázku, jak koordinovat jejich pohyb ve sdíleném prostředí, aby se roboti při pohybu nesráželi. Typickým příkladem jsou přepravní roboti ve skladech, kde roboti sami vyzvedávají a zaváží zboží. Podobných příkladů ale najdeme více, například autonomní vozy projíždějící křižovatkou nebo posouvání letadel po letištní ploše. V přednášce ukážeme, že všechny tyto problémy můžeme popsat stejným abstraktním modelem, na jehož vyřešení potom aplikujeme techniky umělé inteligence. Ty nám umožňují nalézt efektivní plány – cesty – pro skupiny robotů s garancí bezkolizního průjezdu. Budou ale roboti tyto plány poslouchat?

Přednáší prof. Barták.

Místo

Univerzita Karlova on-line