Odpovědnost za škodu způsobenou autonomními systémy

27.11. 18:00–27.11. 19:00
Live
Přednáška
Video

Přednášku doc. Melzera LIVE najdete na platformě Zoom pod odkazem zde. V rámci Zoomu se budete moci aktivně zapojit také do diskuze a doptat se na vše, co vás zájímá. Stačí-li vám jen stream bez možnosti aktivně se zapojit, využijte video stream na YouTube níže. 

Počítače v současnosti vykonávají stále více činností, které dříve zastával člověk. Algoritmy rozhodují o tom, zda banka poskytne klientovi úvěr, ve zdravotnictví se podílejí na určení diagnózy, automobilky vyvíjejí autonomní vozidla. Ale co když takové vozidlo způsobí nehodu? Kdo za to může a kdo nese za vše zodpovědnost?

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., L.L.M (*1975)


Působí na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP a zároveň pracuje jako of counsel pro advokátní kancelář Havel & Partners.

V minulosti působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu a poté i jako asistent soudce Ústavního soudu. V letech 2007–2012 byl členem rekodifikační komise na Ministerstvu spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku. Byl rovněž členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády. V letech 2010–2012 byl náměstkem ministra spravedlnosti. Od roku 2012 byl nejprve vedoucím, poté členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti.

Pravidelně publikuje v odborných časopisech. Je autorem učebnice Metodologie nalézání práva, základy právní argumentace. V současné době připravuje jako hlavní redaktor a spoluautor velký komentář k novému občanskému zákoníku.

V listopadu 2018 získal bronzovou medaili Antonína Randy za přínos k rozvoji demokracie a aktivní působení při tvorbě práva.

Pořádá

Univerzita Palackého v OlomouciProgram organizátora

Místo

Právnická fakulta
Adresa17. listopadu