3D počítačové modely lidského těla

Online
Online
Komentovaná ukázka

Věděli jste, že poraněním v dopravě, sportu nebo ve zdravotnictví se dá předcházet i díky využití počítačových modelů lidského těla? S pomocí biomechanických modelů lidského těla se dá toitž předpovídat a analyzovat zatížení a poranění při nehodách a nárazech v dopravních prostředcích. Využívají se také k analýze posturální rovnováhy, chůze nebo skoku, ale také při prevenci poranění a rozboru výkonu ve sportu.

Pořádá

Západočeská univerzita v PlzniNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
AdresaUniverzitní 28, 301 00 Plzeň