Představení výzkumné infrastruktury CzechGlobe

Online
Online
Video

Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe zkoumá pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení a postupů probíhající globální změnu a její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost. Video představí naše experimentální pracoviště a výzkumné aktivity, které zde probíhají.

Pořádá

Ústav výzkumu globální změny AV ČRNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Atmosférická stanice Košetice