Roboti ve vaší kapse aneb Odpovědnost za umělou inteligenci

Online
Online
Přednáška
Video

Stručná přednáška navazuje na simulované soudní řízení připravené pracovníky a studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Dozvíte se, proč je pro nás v současnosti aktuálnější otázka odpovědnosti civilní (občanské), nežli trestní. Že roboti nemusí být humanoidní a nejsou věcí budoucnosti, ale že aplikací fungujících na bázi umělé inteligence máte ve své kapse (mobil), batohu (notebook) či na ruce (chytré hodinky) spoustu. Rozebereme si, proč je otázka odpovědnosti právě ta, které je věnováno nejvíce pozornosti a zároveň, kterou z jiných záležitostí ohledně AI z pohledu právníka považuji za mnohem urgentnější, nežli právě tuto. 

Podívejte se také na dokumenty odkazované v přednášce:
Bílá kniha o umělé inteligenci, Evropská komise, kapitola pátá: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_cs.pdf  
Odpovědnost umělé inteligence a informační útvary bez právní osobnosti, Radim Polčák: http://www.bulletin-advokacie.cz/odpovednost-umele-inteligence-a-informacni-utvary-bez-pravni-osobnosti
Práva subjektů údajů podle GDPR, Úřad pro ochranu osobních údajů, Jak chápat právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování?: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276 

Pořádá

Masarykova univerzitaProgram organizátora

Místo

Právnická fakulta