Interaktivní 3D prohlídka Právnické fakulty

Online
Online
3D prohlídka
Video

Cvičná soudní síň je jednou z nově zrekonstruovaných učeben Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kterou studenti využívají k výuce a simulaci soudních jednání. Naši 3D prohlídku si užijete nejlépe, když nejprve zhlédnete krátké soudní jednání, ve kterém se řeší, kdo nese odpovědnost za útok robotů a následně navštívíte naši cvičnou soudní síň, kde se Vám postupně formou videí představí všichni účastníci soudního procesu.

Pokud si nejste jistí, jak se pohybovat v 3D prohlídce, podívejte se na videonávod.

Pořádá

Masarykova univerzitaProgram organizátora

Místo

Právnická fakulta