Na kafe s... J. Hosákovou: Je závislost na multimédiích společenská hrozba?

Online
Online
Live
Diskuze
Video

Používání informačních a komunikačních technologií je v dnešní době běžnou součástí života. Umožňují vyhledávat informace, být v kontaktu s přáteli, s úřady, s bankami. Kde je hranice, kdy ještě pomáhají a kdy už škodí? Najděte porozumění ve fenoménu závislostí na multimédiích a seznamte se s riziky využívání těchto technologií. V premiérovém stremu s Jiřinou Hosákovou už 27. listopadu.

Diskuze je financována z projektu HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225.

Video bude dostupné od pátku 27. 11. od 17:00.

Pořádá

Ostravská univerzitaProgram organizátora

Místo

Lékařská fakulta
AdresaSyllabova 19