Elektricky vodivá malta

Online
Online
Komentovaná ukázka

Klasické stavební materiály lze samy o sobě považovat za izolanty, tedy materiály, které nevedou elektrický proud. Co musíme udělat, abychom tuto vlastnost změnili? A k čemu nám pak vlastně takové úpravy slouží? Více se dozvíte od vědců z Ústavu technologie stavebních hmot a dílců Fakulty stavební.

Pořádá

Vysoké učení technické v BrněNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Fakulta stavební
AdresaVeveří 95, Brno