Úředník není robot

Online
Online
Přednáška
Video
Doprovodný program

Postavení úředníka, který rozhoduje při výkonu státní správy je ve společnosti diskutovaným problémem. Tato situace vyplývá nejenom z neznalostí veřejnosti o zákonných požadavcích při plnění povinností úředníků, kteří rozhodují o právech a právem chráněných zájmech jak fyzických, tak i právnických osob. Přednáška si klade za cíl poukázat na náročnost a odpovědnost úředníka za vydané rozhodnutí, ale též  uvést práva a povinnosti účastníka správního řízení při vyřizování jeho věci před úřadem.
Osnova přednášky:
   - Zásady správního řízení
   - Práva a povinností úředníka vůči účastníkovi řízení
   - Práva a povinností účastníka správního řízení v rámci služby veřejnosti

Autorka přednášky: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Pořádá

Slezská univerzita v OpavěProgram organizátora

Místo

Fakulta veřejných politik
AdresaBezručovo náměstí 885/14
Upřesnění místaUčebna č. C310