Předem vyslovené přání - pacient není robot

Online
Online
Přednáška
Video
Doprovodný program

Účelem přednášky je poskytnout náhled na právní instrumenty a etické otázky, se kterými se lze v paliativní a sociální péči setkat a to nejen se závěrem života.
Osnova přednášky:
   - Právní postavení občana při vyjádření dříve vysloveného přání
   - Právní aspekty dříve vyslovených přání
   - Etické aspekty zástupného rozhodování a problémy spojené se smrtí a umíráním
   - Informovaný souhlas

Autorka přednášky: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Pořádá

Slezská univerzita v OpavěProgram organizátora

Místo

Fakulta veřejných politik
AdresaBezručovo náměstí 885/14
Upřesnění místaUčebna č. C310