HACKberry Hand, 3D vytištěná robotická ruka inspirující

Online
Online
Komentovaná ukázka
Video

Je možné vytvořit za pomoci 3D tisku umělou ruku? Dokáže se taková ruka chovat stejně jako ta lidská? Jak je možné ovládat mobilní telefon s umělou rukou? Těmto a podobným otázkám se věnuje komentovaná ukázka v laboratoři FM TUL.

Pořádá

Technická univerzita v LiberciNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
AdresaHálkova 6