Etika strojů a umělé inteligence

Online
Online
Přednáška
Podcast

Nacházíme se v mezidobí před masovým rozšířením nové a zásadní technologie, kterou jsou pokročilé autonomní inteligentní systémy a platformy umělé inteligence (Artifical Intelligence, zkratka AI), vyvíjející se v čase pomocí vlastního učení z dat. Nikdo nezná skutečný potenciál, který v sobě strojové učení a AI skrývají. Nechat algoritmy řídit autonomní vozidla (driverless car), je jako uběhnout Bostonský maraton. Vytvořit zcela autonomní systém AI je z hlediska etiky jako pilotovaný let na Alfa Centauri. Nicméně i přesto žijeme ve světě algoritmů. Dnes jsou algoritmy v každém koutku civilizace a jsou neodmyslitelnou součásti našeho každodenního života. Kdyby každý algoritmus náhle přestal pracovat, byl by to konec světa, jak ho známe. Potřebujeme etiku pro umělou inteligenci? Budou se někdy algoritmy pokročilé AI rozhodovat eticky autonomně? V přednášce se pokusíme odpovědět na tyto zásadní otázky a zamyslíme se, jak tato nová aliance vznikla, vyhovuje-li nám tento mezi-svět a kam se pravděpodobně bude dále vyvíjet.
Přednášející:
prof. Mgr. Tomáš Hauer, Dr.
Působí na katedře společenských věd VŠB - Technické univerzity Ostrava. Je autorem čtyř monografií z oblasti současné filosofie a více než stovky odborných studií doma i v zahraničí. Hlavní oblastí jeho odborného a vědeckého zájmu je filosofie a etika umělé inteligence (Artifical Intelligence), filosofie 20. století a etika strojů. Zabývá se nejdůležitější a nejbouřlivěji se rozvíjející oblastí, pokud jde o etiku AI, a to vrstvou etiky autonomních inteligentních systémů a platforem AI, vyvíjejících se v čase pomocí vlastního učení z dat, tzv. (Machine Ethics). Výzkum v této oblasti lze považovat za vědeckou snahu, která se pokouší odpovědět na otázku, zda je v zásadě možné modelovat morální chování – zda jsou etická pravidla převoditelná na algoritmy.

Podcast moderuje: Jiří Šíma

Pořádá

VŠB – Technická univerzita OstravaNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Aula VŠB-TUO
Adresa17. listopadu 15
Upřesnění místaUčebna NA5