Kniha Exodus: bohoslužba místo otroctví

Online
Online
Přednáška
Video

Doc. Petr Sláma, PhD ., katedra Starého zákona ETF UK: V druhé knize Bible zvané Exodus se neustále žongluje s několika slovy, která mají podle kontextu diametrálně odlišný význam. Mezi nimi vynikají výrazy "avoda" a "jirah". To první ("avoda") znamená "robota, otroctví," ale také "bohoslužba"; to druhé ("jirah)" zase "strach", jinde ovšem "bázeň před Hospodinem." Napětí mezi těmito významy dokresluje mnohovrstevnatost této druhé biblické knihy.

Místo

Univerzita Karlova on-line