Jak umělá inteligence chápe občanský zákoník

27.11. 20:00–27.11. 20:50
Live
Přednáška
Kvíz

Zdroje, ze kterých lidé čerpají znalosti o právu, jsou velmi rozmanité a jejich klíčovou vlastností by měla být srozumitelnost a přehlednost, aby lidé pokud možno přímočaře pochopili, co je podle práva, posoudili transparentnost právních procesů a zvýšili svoji důvěru v právní stát. V přednášce se zaměříme na srozumitelnost občanského zákoníku prostřednictvím jeho jazykové analýzy metodami strojového učení, které je zásadní součástí umělé inteligence. Budeme rádi, když se do našeho výzkumu zapojíte i vy, a to tak, že vyplníte naši anketu.

Výzkum je podporován grantem aliance 4EU+.

Přednáší Barbora Hladká a Jana Plaňavová-Latanowicz

Místo

Univerzita Karlova live z Albertova