Robot jako nadpřirozená bytost

Online
Online
Přednáška
Video

Postupující technologický rozvoj nezůstal bez odezvy ani na rovině symboliky a promítl se do populární kultury v podobě nových mýtů, které si naše kultura vypráví. V nich lze také najít množství novodobých nadpřirozených bytostí, včetně nadpřirozených robotů. Ti pak v těchto příbězích nabývají různých forem. Mohou být symbolickým varováním před úskalími současného životního stylu, démonickou modlou, jíž je třeba strhnout, ale i spasiteli, kteří přicházejí zbavit lidstvo chudoby, trápení, nemocí a smrti. Přijďte s námi popřemýšlet nad způsoby, jakým technologie ovlivňuje naše životy nejen materiálně, ale i spirituálně a symbolicky.

Přednáší Zuzana Kostićová, Ph.D.

Místo

Univerzita Karlova on-line