Peroperační CT navigace ve spondylochirurgii

Online
Online
Komentovaná ukázka
Video

Video o moderní možnosti bezpečného zavádění transpedikulárních šroubů do obratlových těl pomocí peroperační CT navigace.

Místo

Univerzita Karlova on-line