Využití 3D tisku pro výuku Anatomie

Online
Online
Komentovaná ukázka
Video

Ukázka použití 3D tiskárny pro výrobu vlastního materiálu pro výuku Lokomoce.

Místo

Univerzita Karlova on-line