Virtuální prohlídka Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty

Online
Online
Komentovaná prohlídka
Video

Video s komentovanou prohlídkou prostor ústavu včetně piteven a virtuálního pitevního stolu.

Místo

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy