Návrat do minulosti s pomocí geoinformatiků

Online
Online
Výstava
3D prohlídka
Článek

Ukážeme vám, jak s námi díky soudobým technologiím geoinformačních systémů můžete cestovat časem. Zpracování různých typů dat dálkového průzkumu Země umožňuje nejen zrekonstruovat objekty zaniklé v minulosti, ale také mapovat a kvantifikovat změny v krajině. Prozkoumáme, jak pozorovat kůrovcové kalamity, vyhledávat vhodná místa pro pěstování plodin v Etiopii nebo příhodná místa pro reintrodukci koně Převalského v Mongolsku. Během naší exkurze navštívíme pomocí virtuální prohlídky i zaniklý středověký Ostrovský klášter či zaniklou obce Dolní Vltavice. Pojďte s námi vyzkoušet putování v čase do různých koutů naší planety. Připravila výzkumná skupina EO4Landscape.

Obsah:
Úvod
1. Ostrovský klášter
2. Dolní Vltavice
3. Výzkum vývoje zdravotního stavu lesa z oběžné dráh
4. Hledání potenciálních míst pro reintrodukci koně Převalského v Mongolsku
5. Soudobé problémy světa

Místo

Univerzita Karlova on-line