Matematické modelování - reakce na velké inženýrské projekty

Online
Online
Přednáška
Video

Matematické modelování se v současnosti využívá nejen ve všech oblastech techniky, ale i v medicíně, biomechanice, v sociálních vědách a při řešení environmentálních problémů. Nástroje matematického modelování se stále vyvíjejí, v závislosti na konkrétních problémech řešených v praxi, například ve spolupráci s VŠB-TUO. Jedná o prevenci důlních otřesů, které představovaly velmi vážný problém při těžbě uhlí v OKR, geologické ukládání škodlivých odpadů např. vyhořelého jaderného paliva, oxidu uhličitého, využití geotermální energie a další.
Přednášející:
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Je vedoucím oddělení aplikované matematiky Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě, v letech 2006-2017 byl také ředitelem tohoto ústavu. Jeho stěžejním oborem je formulace a analýza matematických modelů a rozvoj numerických metod pro realizaci náročných výpočtů, které matematické modelování vyžaduje.  S odborným zaměřením Ústavu geoniky souvisí jeho zájem o modelování procesů v geologickém prostředí, v poslední době především sdružených termo-hydro-mechanických procesů s aplikacemi v nových technologiích využití zemské kůry a řešení environmen-tálních problémů. Přednáší také na VŠB-TUO a v období 2011-2020 byl vedoucím jednoho z výzkumných programů superpočítačového projektu IT4Innovations.

Pořádá

Ústav geoniky AV ČRProgram organizátora

Místo

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Adresa17. listopadu 2172/15
Upřesnění místaKonferenční sál