Historie počítání

Online
Online
Přednáška
Video

Přednáška ukazuje vývoj počítání od pravěkých dob a počítání na prstech po špičkové technologie moderní doby. Nedílnou součástí bude i ukázka sbírky starších počítacích technik. Více o přednášce však napoví následující citace „Konáme-li větší výpočty, jaké se vyskytují zvláště v astronomii, vyšší geodesii, mechanice těles nebeských i jinde, docházíme zpravidla k chybným výsledkům, poněvadž nemáme cviku v počítání. Opakujíce výpočet dopouštíme se často nejen týchž omylů, nýbrž i nových, neboť duševní deprese, která se dostavuje, stává se zdrojem omylů nových. Omyly toho druhu možno omeziti užíváním početních tabulek a strojů, které se staly v novější době nezbytnou pomůckou počtářskou.“ (V.Láska, V.Hruška, Praha, 1927: Teorie a prakse numerického počtu)
Přednášející:
doc. Ing. David Horák, Ph.D.
Z oddělení Aplikované matematiky a informatiky & IT4Innovations Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.; Katedra aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky. Specializuje se na vývoj a implementaci škálovatelných algoritmů kvadratického programování a metody rozložení oblastí FETI typu a integrální transformace. Je spoluautorem knihovny PERMON. V r. 2007 obdržel za svou disertační práci Babuškovu cenu v oblasti výpočetních věd.

Pořádá

Ústav geoniky AV ČRProgram organizátora

Místo

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Adresa17. listopadu 2172/15
Upřesnění místaKonferenční sál