The Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC)

The Extreme Light Infrastructure je největší a nejvyspělejší výzkumná infrastruktura pro výkonné lasery na světě. Pilíři ELI, sdruženými v rámci ELI ERIC, jsou ELI Beamlines (Dolní Břežany, ČR) a ELI ALPS (Szeged, Maďarsko). Centra se zabývají zkoumáním interakce světla s hmotou při nejvyšších intenzitách a nejkratších časových rozpětích.

Kontakty

eli-laser.eu

Události organizace