Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně slaví v letošním roce již 60 let od svého vzniku jako samostatného muzea. Za dobu své existence si vydobilo respekt nejen ze strany odborníků, ale především ze strany návštěvnické obce, pro kterou nabízí celkem 17 stálých expozic a výstavy krátkodobějšího charakteru a také Technickou hernu pro interaktivní ověřování některých fyzikálních zákonů a jejich aplikace. Dětem a školám pak muzeum nabízí zábavné programy na různá témata. Ve své odborné činnosti se zabývá sběrem, zpracováváním a zpřístupňováním hmotných sbírek i vědeckou dokumentaci vývoje důležitých oblastí vědy, techniky a také historické i současné výroby.

Místa organizace

Události organizace