Městská knihovna Polička


V září 2019 se pro veřejnost otevřelo nejmladší oddělení Městské knihovny v Poličce – Centrum technického vzdělávání Půda. Centrum vzniklo za podpory fondů EU, programu IROP, Ministerstva pro místní rozvoj a města Poličky v rámci projektu v dotačním programu podpory infrastruktury ve vzdělávání. Rekonstrukcí staré půdy nad knihovnou vznikla moderní, dobře dostupná veřejná učebna především pro rozvoj digitálního, polytechnického a informatického myšlení napříč generacemi. Učebna slouží též pro výuku jazyků, informační a další komunitní vzdělávání. K učebně přiléhá technická místnost se zázemím pro interní i hostující lektory.

Program organizátora

Městská knihovna PoličkaKrátké představení a prohlídka Půdy16:30–16:45
LiveKomentovaná ukázka
Městská knihovna PoličkaPředstavení robotů mBot a úvod do jejich programování16:45–17:00
LiveKomentovaná ukázka
Městská knihovna PoličkaRobotický fotbal - trénink a zápas skupiny A17:00–17:50
LiveWorkshopKomentovaná ukázka
Městská knihovna PoličkaRobotický fotbal - trénink a zápas skupiny B18:00–18:50
LiveWorkshopKomentovaná ukázka