Městská knihovna Polička

V září 2019 se pro veřejnost otevřelo nejmladší oddělení Městské knihovny v Poličce – Centrum technického vzdělávání Půda. Centrum vzniklo za podpory fondů EU, programu IROP, Ministerstva pro místní rozvoj a města Poličky v rámci projektu v dotačním programu podpory infrastruktury ve vzdělávání. Rekonstrukcí staré půdy nad knihovnou vznikla moderní, dobře dostupná veřejná učebna především pro rozvoj digitálního, polytechnického a informatického myšlení napříč generacemi. Učebna slouží též pro výuku jazyků, informační a další komunitní vzdělávání. K učebně přiléhá technická místnost se zázemím pro interní i hostující lektory.

Události organizace