Výzkumné energetické centrum

Výzkumné energetické centrum (VEC) je specializované pracoviště pro výzkum a vývoj v oblasti energetiky. Od roku 2021 je nově součástí Centra energetických a environmentálních technologií (CEET).

Součástí VEC je akreditovaná zkušební laboratoř pro měření tepelně-technických veličin, emisí škodlivin (včetně kontinuálního měření koncentrace rtuti) a posuzování provozních parametrů energetických technologií.

Díky edukativní show "Smokeman zasahuje" pronikají výsledky vědy a výzkumu atraktivní a srozumitelnou formou do škol i na veřejnost.

Program na tomto místě