Ústav anorganické chemie AV ČR

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. (ÚACH) se účastní Noci vědců vůbec poprvé. Abychom se Vám představili, připravili jsme sérii krátkých přednášek, která Vám umožní nahlédnout do našich laboratoří, kde vznikají nové sloučeniny a materiály pro nejrůznější použití či se unikátními postupy zkoumají malířská díla a archívy sedimentů.

Jedna ze základajích částí našeho ústavu - Laboratoř anorganických syntéz ČSAV (nyní Oddělení syntéz) byla založena v roce 1961 v Řeži. Prvním vědeckým úkolem laboratoře byla syntéza raketových paliv na bázi hydridů lehkých prvků. Myšlenka použít hydridy pro raketové motory sice nebyla úspěšná, ale vedla k rozvoji nového odvětví – chemie boranů. Od šedesátých let jsou v této laboratoři nalézány originální postupy vedoucí k novým typům sloučenin, vypracovávány metody pro jejich identifikaci a hledány možnosti praktického využití klastrových sloučenin boru. Protože tato laboratoř letos slaví 60 let, je část programu věnována chemii boru a boranů.

Pro ty, co si chtějí na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to tu bylo v šedesátých let minulého století, je připravena úniková hra "Přísně tajný výzkum". Pro děti jsou připraveny tvořivé dílničky. Výbušným vyvrcholením celého programu bude vědecká show Michaela Londesborougha. 

Občerstvení zajištěno.

Program na tomto místě