Knihovna UP

Nabízí komplexní knihovnické služby, přes 415 tisíc dokumentů všech oborů, velký prostor pro studium i doplňkové služby. V historické budově Tereziánské zbrojnice najdete stovky studijních míst s moderním zázemím. Sídlí zde rovněž centralizovaná odborná oddělení Knihovny UP. Zbrojnice je oblíbeným místem pro setkávání nad knihami, na výstavách, na autorských čteních a jiných akcích pořádaných knihovnou i pro schůzky studijních týmů. Knihovna poskytuje individuální konzultace k elektronickým informačním zdrojům, disponuje non-stop noční studovnou.

Program na tomto místě