Knihovna Univerzity Palackého


Nabízí komplexní knihovnické služby, 415 000 dokumentů všech oborů, velký prostor pro studium i doplňkové služby. V historické budově Tereziánské zbrojnice najdete stovky studijních míst s moderním zázemím. Sídlí zde rovněž všechna centralizovaná odborná oddělení celé Knihovny UP. Zbrojnice je oblíbeným místem pro setkávání nad knihami, na výstavách, na večerních čteních a jiných akcích pořádaných knihovnou i pro schůzky studijních týmů. Poskytuje individuální konzultace k elektronickým informačním zdrojům. Zbrojnice rovněž disponuje non-stop noční studovnou.

Pro Noc vědců také knihovna vytváří svůj online program.