Eurocentrum Brno

Eurocentrum Brno je informační místo, které občanům Jihomoravského kraje poskytuje informace o Evropské unii a všech aspektech členství Česka v EU. Přináší novinky týkající se EU, organizuje debaty, přednášky, soutěže a další informačně vzdělávací aktivity s evropskou tématikou.
Do Noci vědců je Eurocentrum Brno zapojeno v rámci tzv. EU Corners. Pro návštěvníky připravuje řadu aktivit, jako jsou tematické kvízy, soutěže o zajímavé ceny a další zábavně vzdělávací aktivity týkající se Evropské unie a evropské vědy.

Program na tomto místě