Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i, poskytuje výzkumnou, vývojovou, expertní a servisní činnost v dopravních oborech pro státní i soukromý sektor.

Svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeba rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

  • Zabývá se obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb.
  • Dále řeší dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomiku dopravy, multimodální dopravu, dopravní psychologii, vzdělávání v dopravě, modelování dopravní poptávky, geografické informačními systémy, odbavovací a parkovací systémy a telematické řídicí systémy.
  • Zaměřuje se také na smart mobilitu a nové technologie, jako jsou kupříkladu autonomní systémy a další výzvy DOPRAVY PRO BUDOUCNOST.

Ke své výzkumné činnosti využívá vlastní laboratoře. Zajímá Vás jak vypadají a s jakými přístroji pracujeme?

PODÍVEJTE SE NA NAŠI VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU.

Program na tomto místě