Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. -  CzechGlobe je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence, zkoumající pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení a postupů probíhající globální změnu, její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost.

Výzkumný sektor CzechGlobe tvoří pět výzkumných sekcí, v rámci kterých pracuje šestnáct výzkumných týmů. Vědci využívají moderní výzkumnou infrastrukturu, jejíž součástí je: Síť ekosystémových stanic; Letecká laboratoř dálkového průzkumu Země; Atmosférická stanice; Systémy dlouhodobých impaktových experimentů; Centrální fyziologická, izotopová a metabolomická laboratoř; Biotechnologická laboratoř a Experimentální velkoobjemový fotobioreaktor.

Některá z těchto pracovišť vás přivítají na letošní Noci vědců, jejímž tématem je ČAS. Seznámíme vás s problematikou klimatické změny, která má od roku 2007 významné postavení na  hodinách Posledního soudu, kde patří na seznam největších hrozeb lidstva. Ukážeme vám, jak kombinací vědeckých přístupů dokážeme z letokruhů stromů číst v minulosti, všem, kteří rádi pozorují přírodu kolem sebe, povíme, jak klimatická změna mění v průběhu let nástup fenologických (vývojových) fází rostlin ale také jak čas  ovlivňuje výsledky experimentálních měření v ekosystémech.

Těšíme se na vás v Brně a na Bílém Kříži v Moravskoslezských Beskydech!

Program na tomto místě