Ústav geoniky AV ČR

Ústav geoniky AV ČR je výzkumným pracovištěm, kde se provádí výzkum materiálů zemské kůry. Zkoumáme především procesy, vyvolané lidskou činností, které zanechávají stopy v životním prostředí. Spolupracujeme s mnoha národními i mezinárodními institucemi a partnery. K naší práci využíváme znalosti aplikované matematiky a fyziky, chemie, environmentální a sociální geografie.
Chcete vědět, jak plyne ČAS v geologii? Jak lidská činnost ovlivňuje životní prostředí v průběhu ČASU? Jak zpomalit ČAS, abychom viděli to, co běžně nevidíme?

Přijďte nás navštívit během Noci vědců na Ústav geoniky. Budeme vám k dispozici online i osobně.

Program na tomto místě