Laboratoř NE1

Polospojitá laboratorní válcovna tyčí, která se používá pro fyzikální simulace válcování tyčových vývalků za tepla. Díky unikátnímu vybavení je tato laboratoř využívána při výuce odborných předmětů, při řešení závěrečných prací studentů a v neposlední řadě i pro spolupráci s průmyslovými a výzkumnými partnery Fakulty materiálově-technologické.

Program na tomto místě