Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945, zpočátku jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy. K dnešnímu dni ukončilo studium již téměř 10 000 všeobecných a zubních lékařů. Více o historii.

Dnes je fakulta moderní vzdělávací institucí, která má více než 1900 studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.

UPOZORNĚNÍ: Prezenční část programu se bude řídit aktuálními pravidly Ministerstva zdravotnictví, konkrétně podmínkami pro společenské akce (https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce). Ve všech vnitřních prostorách mají návštěvníci akce povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest a dodržovat rozestupy alespoň 2m. Pro účast na prezenčních aktivitách ve vnitřních prostorách s počtem účastníků více než 20 osob, je nutné se prokázat:

  1. a) Potvrzením o absolvování antigenního (ne staršího než 72 hod.) či PCR (ne staršího než 7 dní) testu u akreditovaného zdravotnického zařízení (oficiální odběrová centra).
  2. b) Potvrzením o ukončeném očkování (alespoň 14 dní po druhé očkovací dávce).
  3. c) Dokladem o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Program na tomto místě