Fyzikální ústav AV ČR - laserové centrum ELI Beamlines

ELI Beamlines je evropské výzkumné centrum, které disponuje ultraintenzivními laserovými systémy. Tyto technologie nám umožňují např. zkoumat, jak se hmota chová za extrémních podmínek, simulovat prostředí uvnitř velkých planet přímo v laboratoři, anebo urychlovat částice bez nutnosti stavět obrovské urychlovače.

ČAS je důležitou základní veličinou, která hraje svou nezastupitelnou roli v životech našich laserových i experimentálních výzkumníků. V ČASE se odráží i genius loci místa, na kterém ELI Beamlines stojí. Víte, že zde bylo jedno z nejrozsáhlejších neolitických nalezišť ve střední Evropě a že, kde nyní společně bádají vědci z celého světa, kdysi spolupracovali už staří Keltové…?

Program ELI proběhne primárně offline (pokud to situace umožní), ale pro ty z vás, kteří nebudou mít ČAS nás 24. 9. přijet navštívit osobně, chystáme i pár online aktivit.;)

Program na tomto místě