Ekonomická fakulta


Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci byla založena 1. července 1992 a je jednou ze sedmi fakult Technické univerzity v Liberci. Fakulta je moderní školou a vzdělává své studenty tak, aby se uplatnili v současných náročných podmínkách podnikatelského prostředí. Naši absolventi nacházejí uplatnění zejména v oblastech podnikové ekonomiky, bankovních a finančních služeb, ve veřejné správě, v oblastech informatiky a informačního managementu, a to v širokém spektru podnikatelských i neziskových institucí. Více u nás na webu.