Fakulta tropického zemědělství

Fakulta tropického zemědělství je v naší zemi ojedinělým pracovištěm s více než padesátiletou tradicí. Je zaměřena na problematiku zemědělství, rozvoj venkova a trvale udržitelného rozvoje, nakládání s přírodními zdroji v globálním měřítku. Je také jedinou fairtradovou fakultou v Praze, která nabízí multikulturní prostředí, studium v angličtině a možnost zapojení se do široké škály mezinárodních projektů ve světě. Od zimního semestru 2020/2021 sídlí v novém Pavilonu tropického zemědělství, který poskytuje to nejmodernější zázemí ke studiu a výzkumu.

Program na tomto místě