Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž – CzechGlobe

Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž je jednou ze stěžejních experimentálních stanic Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR - CzechGlobe. Nachází se v Moravskoslezských Beskydech v nadmořské výšce 850 – 908 m n. m. Pracoviště bylo založeno v roce 1986 jako klimatologická stanice v lesním prostředí pro potřeby komplexního výzkumu vlivu imisí na lesní hospodářství Beskyd.

Postupem času a v souvislosti s výrazným zlepšením imisního zatížení a nastupující klimatickou změnou se výzkum přeorientoval.

V současnosti se zde dlouhodobě monitorují toky energií a látek a zkoumají fyziologické procesy (fotosyntéza, respirace, transpirace). Tyto aktivity umožňují pochopit fungování smrkového ekosystému jako celku a předpovědět jeho budoucí chování v podmínkách měnícího se klimatu a navrhovat opatření pro udržení resp. zvýšení schopnosti smrkového ekosystému zachycovat CO2 z atmosféry.

Pro tyto účely byla na Experimentálním ekologickém pracovišti  vybudována výzkumná infrastruktura, kterou nejvýrazněji reprezentují lamelové minisféry umožňující dlouhodobou kultivaci modelových rostlinných porostů v regulovaných podmínkách prostředí a meteorologický stožár s vybavením pro měření meteorologických prvků a sledování toků skleníkových plynů, vody a energie mezi ekosystémem a atmosférou.

UPOZORNĚNÍ

Vjezd motorových vozidel do lokality Bílý Kříž ze směru z Bílé je běžně zakázán. Pro Noc vědců 2021 nám Lesní správa Frýdek Místek udělila výjimku a vjezd na Bílý Kříž bude pro návštěvu Noci vědců povolen od 15:00 do 20:00 hodin.

Program na tomto místě